Natalenschap, neem een goed doel op in je testament

Natalenschap, neem een goed doel op in je testament

Groot3

Je kunt naast vrijwilligerswerk en een donatie ook een goed doel steunen door deze op te nemen in je testament. Daarmee doneer je na je overlijden een deel van de erfenis aan een of meerdere organisaties. Sinds 2006 hoeft hierover geen belasting meer betaald te worden, waardoor het geld volledig ten goede komt aan het goede doel.

Je hebt drie opties:

  • Erfstelling, doneer een percentage van je erfenis aan een of meerdere goede doelen. In dit geval staan deze als erfgenamen in het testament benoemd.
  • Legaat, doneer een vast bedrag of goederen uit je erfenis aan een of meerdere goede doelen.
  • Fonds op naam, een bedrag vanaf €50.000,- met een speciale doelstelling of project hieraan gekoppeld. Dit kan niet alleen bij overlijden, maar ook gedurende je leven. Het Fonds op Naam kun je dan tot erfgenaam benoemen en via een legaat geld nalaten. Voorbeelden zijn het Prins Bernhard Cultuur Fonds (cultuur), KWF (kankeronderzoek) en Oxfam Novib (ontwikkelingshulp).

Nalatenschap regel je via de notaris

Bij alle opties heb je een testament nodig waarin door een notaris officieel is vastgelegd hoe de erfenis verdeeld dient te worden. Zowel jij als de notaris moeten het testament ondertekend hebben voordat het rechtsgeldig is. Een eigen handgeschreven verklaring over het nalaten van geld aan het goede doel is niet voldoende. Wel is het prettig een executeur te benoemen, iemand die namens jou de afwikkeling van het testament verzorgt. Dat betekent dat hij de nalatenschap in goede banen leidt, handtekeningen regelt en met de Belastingdienst communiceert.

Voor een goede afhandeling van een nalatenschap hebben 17 goede doelen de controle op en begeleiding ervan uitbesteed aan het Bureau Nalatenschappen. Door deze samenwerking worden kosten gezamenlijk gedragen en nalatenschappen van de kant van het goede doel snel en efficiënt afgehandeld.

DeNalatenschap
In het programma De Nalatenschap worden mensen die geld nalieten aan het goede doel onder de loep genomen: http://www.uitzendinggemist.nl/programmas/3016-de-nalatenschap