Welke wetgeving en regels zijn er voor goede doelen?

Welke wetgeving en regels zijn er voor goede doelen?

Groot0

Er zijn in Nederland meer dan 50.000 goede doelen te onderscheiden. Allemaal zetten ze zich op hun eigen manier in voor natuur en milieu, dierenbelangen, cultuur of andere mensen in binnen- en buitenland. De wetgeving is niet eenduidig over het begrip ‘goed doel’ en centrale registratie is nog niet aanwezig. Wel heeft de Belastingdienst voor het aftrekken van giften van de belasting een duidelijk criterium opgesteld: een goed doel moet een ANBI-erkenning hebben. Ofwel, erkend zijn als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Bij deze goede doelen hoeft over een nalatenschap geen erfbelasting betaald te worden. Daarnaast zijn er keurmerken, codes, richtlijnen en reglementen waar goede doelen zich vrijwillig aan kunnen houden.

Brancheorganisatie VFI

VFI
Ruim 120 goede doelen zijn aangesloten bij VFI, de grootste brancheorganisatie in Nederland. Via een eigen website voor het publiek geeft VFI uitleg over toezicht en afspraken. De belangrijkste taken van de organisatie zijn belangenbehartiging, zelfregulering en dienstverlening. Met betrekking tot particulieren en bedrijven richten zij zich op de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en vertrouwen. De brancheorganisatie heeft een Goede Doelen Gids uitgebracht met daarin alles over goede doelen en over schenken en nalatenschap.

CBF keurmerk

CBF

Het meest bekende keurmerk is CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij ontwikkelt regelgeving voor een betrouwbare en verantwoorde werving en besteding van de fondsen van organisaties, houdt toezicht op de fondsenwerving en besteding van het geld en verstrekt informatie en advies aan iedereen die hierom vraagt. Het CBF ziet er op toe dat goede doelen zich houden aan de opgestelde regels op het gebied van bestuur, beleid, werving en besteding van geld, voorlichting en communicatie en verslaglegging. Het register goede doelen maakt duidelijk welke organisaties aangesloten zijn bij het CBF en daarmee voldoen aan de ANBI-eisen.